Aktualności

12.07.2012
Podsumowanie akcji Gminnego Konkursu Zbiórki makulatury
Zakończono akcję Gminnego Konkursu Zbiórki Makulatury pod hasłem „PAPIER DASZ, NAGRODĘ MASZ”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W akcję włączyły się wszystkie szkoły z terenu Gminy Lasowice Wielkie.

Podsumowanie akcji  Gminnego Konkursu Zbiórki makulatury
„PAPIER DASZ, NAGRODĘ MASZ”

 

Zakończono akcję Gminnego Konkursu Zbiórki Makulatury pod hasłem „PAPIER DASZ, NAGRODĘ MASZ”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W akcję włączyły się wszystkie szkoły z terenu Gminy Lasowice Wielkie.

Celem akcji było:

-        zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania działaniami promującymi ochronę środowiska,

-        wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, czyli w gospodarstwach domowych i w szkole,

-        przeciwdziałanie zaśmiecaniu najbliższego otoczenia,

-        poszerzenie wiedzy na temat zasad prawidłowego gospodarowania odpadami,

-        upowszechnianie wiedzy na temat ekologii,

-        dążenie do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji a przekazywanych na składowisko.

Wywóz makulatury z poszczególnych jednostek oświatowych odbywał się w okresie od 09.02.2012 – 31.05.2012 r. Łącznie zebrano 36.059,60 kg makulatury. Trzeba podkreślić, że wszyscy na czele z pilotującymi konkurs opiekunami udowodnili, że sprawy ochrony środowiska oraz sprawy zachowań prospołecznych są im bardzo bliskie. Taka postawa zasługuje na pełne uznanie, 36 ton odpadów nie tylko nie zaśmieciło środowiska, ale jako pełnowartościowy surowiec trafiając do przemysłu papierniczego uchroniło wiele drzew od wycinki. Każda tona makulatury pozwoli zaoszczędzić 17 drzew, w związku z czym uchroniliśmy przed wycinką 612 drzew.

Zwycięzcami konkursu zostali:

1)      w kategorii klas szkół gimnazjalnych:

I miejsce         – klasa II a Zespołu Gminazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich, która zebrała 1686,50 kg makulatury, co w przeliczeniu na jednego ucznia daje 80,31 kg.

Podstawą do ubiegania się o nagrodę było zebranie min 50 kg w przeliczeniu na jednego ucznia, w związku z czym nagrody przeznaczone za II i III miejsce w kategorii klas szkół gimnazjalnych nie zostały przyznane, gdyż pozostałe klasy nie osiągnęły wymaganego minimum określonego w Regulaminie konkursu.

2)      w kategorii klas szkół podstawowych:

- w oddziałach z klasami I-III

I miejsce         – klasa III Szkoły Podstawowej w Lasowicach Wielkich - 344,06 kg.

Klasa III była klasą najbardziej zaangażowaną w zbiórkę, zebrała rekordową ilość- 3440,60 kg makulatury - i tym samym dodatkowo zdobyła nagrodę w postaci 1-dniowej wycieczki ekologicznej do Opola, której program obejmował: wizytę edukacyjną w firmie Remondis Opole Sp. z o.o., seans w kinie Helios oraz sfinansowany przez Firmę Remondis Opole Sp. z o.o. posiłek w restauracji McDonalds Polska Sp. z o.o.

II miejsce       – klasa I Szkoły Podstawowej w Lasowicach Wielkich – 239,01 kg/ucznia.

III miejsce      – klasa II Szkoły Podstawowej w Lasowicach Wielkich – 220,87 kg/ucznia.

- w oddziałach z klasami IV-VI:

I miejsce         – klasa IV Szkoły Podstawowej w Gronowicach – 262,71 kg/ucznia.

II miejsce       – klasa V Szkoły Podstawowej w Chudobie – 144,63 kg/ucznia,

III miejsce      – klasa IV Szkoły Podstawowej w Chudobie – 134,41 kg/ucznia.

- w oddziałach z klasami I-VI:

I miejsce         – klasa I Szkoły Podstawowej w Laskowicach – 145,75 kg/ucznia

II miejsce       – klasa V Szkoły Podstawowej w Chocianowicach – 124,11 kg/ucznia

III miejsce      – klasa III Szkoły Podstawowej w Laskowicach – 98,22 kg/ucznia

Nagrodami były odpowiednio:

za zajęcie I miejsca – telewizor 32” Toshiba z konsolą xbox

za zajęcie II miejsca – piłkarzyki

za zajęcie III miejsca – zestaw muzyczny Pioneer

Wśród uczniów wyłoniono również 3 najaktywniejszych „zbieraczy” akcji. Zostali nimi:

Aleksandra Wyrwa z klasy III Szkoły Podstawowej w Lasowicach Wielkich – z wynikiem 1818,8 kg,

Aleksander Prochota z klasy I Szkoły Podstawowej w Lasowicach Wielkich – z wynikiem 1660 kg,

Mateusz Nowak z klasy V Szkoły Podstawowej w Chocianowicach – z wynikiem 877,2 kg.

W nagrodę otrzymali odtwarzacze mp4 o wartości 279 zł.

W związku z dużym zaangażowaniem uczniów w zbiórkę Wójt Gminy Lasowice Wielkie dodatkowo wyróżnił 15 uczniów, którzy zebrali powyżej 405,5 kg makulatury przyznając im nagrody pocieszenia w postaci 8 i 4 GB pendrivów.

Wyróżnienia otrzymali:

Marcel Pasoń z klasy IV Szkoły Podstawowej w Gronowicach – 797 kg,
Andżelika Majchrzak z klasy II Szkoły Podstawowej w Lasowicach Wielkich – 733,1 kg, Marcel Gagat z klasy IV Szkoły Podstawowej w Chudobie – 663,4 kg,
Chantal Cora z klasy V Szkoły Podstawowej w Chudobie – 656 kg,
Karolina Kołecka z klasy IV Szkoły Podstawowej w Gronowicach – 643 kg,
Kinga Jacheć z klasy II Szkoły Podstawowej w Lasowicach Wielkich – 577,3 kg,
Marlena Błaszczyk z klasy I Szkoły Podstawowej w Lasowicach Wielkich – 554,5 kg, Mateusz Kaliciak z klasy II Szkoły Podstawowej w Lasowicach Wielkich – 537 kg,
Marcin Ptak z klasy IV Szkoły Podstawowej w Laskowicach – 531,5,
Patryk Gagat z klasy IIa ZGSP w Lasowicach Wielkich – 511,5 kg,
Edyta Woś z klasy VI Szkoły Podstawowej w Gronowicach – 508,5 kg,
Elżbieta Ptak z klasy VI Szkoły Podstawowej w Laskowicach – 494,5 kg,
Emilia Joniec z klasy I Szkoły Podstawowej w Laskowicach – 491,5 kg,
Klaudia Miska z klasy V Szkoły Podstawowej w Chudobie – 433,4 kg
oraz Oliwia Urbańska z klasy II Szkoły Podstawowej w Lasowicach Wielkich – 405,5 kg.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w poszczególnych szkołach w dniu 6 czerwca 2012 r. z udziałem dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów oraz ze strony organizatorów: Zastępcy Wójta Gminy oraz pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie. Swoim przybyciem zaszczyciła nas również Pani Jolanta Mokszycka – przedstawicielka firmy Remondis Opole Sp. z o.o., która przekazała uczniom kilka cennych informacji dotyczących gospodarowania odpadami.

W ramach zakończenia akcji dla wszystkich klas, które wzięły udział w zbiórce Wójt przygotował jeszcze jedną niespodziankę – słodkie upominki.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i uczestnikom akcji zapraszamy do galerii !!.