Ważne adresy

22.02.2011
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku przypomina, że tutejsza
stacja posiada telefon alarmowy o numerze 0601 22 67 21. Wszelkie zdarzenia
wymagające interwencji Państwowego Inspektora Sanitarnego należy zgłaszać pod w/w
numerem telefonu