Ogłoszenia urzędowe

19.10.2012
P R O T O K Ó Ł

Lasowice Wielkie, 2012 – 10 – 19


P R O T O K Ó Ł


z rokowań na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ 005 o nr rej. ODG 7463 rok produkcji 1985, o pojemności silnika 6842 ccm stanowiącego własność Gminy Lasowice Wielkie będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudobie przeprowadzonych w dniu                           19 października 2012 rok w Urzędzie Gminy w Lasowicach Wielkich w Sali Rady Gminy ( pok. nr 04 ) na parterze,

Komisja w składzie :

1.Joachim Smolnik – Przewodnicząca Komisji

2.Grażyna Wyrwa – Członek Komisji

3.Zygmunt Jacheć – Członek Komisji

przystąpiła do rokowań na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ 005 o nr rej ODG 7463, rok produkcji 1985, nr nadwozia 09832, nr silnika 18067, pojemność silnika 6842 ccm, zgodnie z ramowym programem negocjacji zatwierdzonym przez Wójta Gminy.

1. wysokość ceny wywoławczej : 4.850,00 zł,

2. zestawienie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie :

- P.H.U. TOWBUD - Stalowa Wola – kwota     - 2.100 zł

- Gmina Wąsewo – kwota                              - 6.000 zł

- Dariusz Jędrecki – Częstochowa                  - 5.100 zł

3. najwyższa cena zaoferowana za przedmiot sprzedaży : 6.000 zł

4. imię, nazwisko ( firma ) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę :

- Gmina Wąsewo – reprezentowana przez Wójta Gminy Wąsewo Pana Rafała Kowalczyka

07-311 Wąsewo, ul. Zastawka 13

5. wysokość ceny nabycia : 6.000 zł

6. wnioski i oświadczenia członków komisji przetargowej ;

Oferta Przedsiębiorstwa TOWBUD ze Stalowej Woli została odrzucona ze względu na zaproponowaną kwotę 2.100 zł – mniejszą od ceny minimalnej zatwierdzonej przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie Pana Daniela Gagat.

Protokół sporządzono w dniu 19 października 2012 roku.


Na tym protokół zakończono i podpisano :

 

Nabywca ;

Gmina Wąsewo

Wójt Gminy - Rafał Kowalczyk

Zatwierdzam protokół rokowań :

19.10.2012 r. /-/ Daniel Gagat