Aktualności

27.03.2017
P R O T O K Ó Ł
Postępowanie w sprawie pierwszego przetargu nie zostało przeprowadzone ponieważ do dnia 24 marca 2017 roku, żaden z oferentów nie złożył żądanego wadium.

Lasowice Wielkie, 2017 - 03 - 27


P R O T O K Ó Ł


Z pierwszego przetargu przeprowadzonego w dniu 27 marca 2017 roku w sprawie : przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego z zapleczem magazynowym w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Tułach nr 39 b - lokal użytkowy o powierzchni 25,00 m 2 i zaplecze magazynowe o powierzchni 18,80 m 2 w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Tułach nr 39 bi oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 201/1, k.m. 5 zapisanej w KW nr 36532 stanowiącej własność gminy Lasowice Wielkie zgodnie z Zarządzeniem Nr 259/17 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 06 marca 2017 roku.

Komisja w składzie :

1. Joachim Smolnik - Przewodniczący

2. Grażyna Wyrwa - Członek

3. Zygmunt Jacheć - Członek

Postępowanie w sprawie pierwszego przetargu nie zostało przeprowadzone ponieważ do dnia 24 marca 2017 roku, żaden z oferentów nie złożył żądanego wadium.


Na tym protokół zakończono i podpisano.

/ - / podpisy Komisji