Aktualności

16.05.2011
Otwarcie ,, ORLIKA 2012 ,,
W dniu 14 maja br. oficjalnie został oddany do użytku obiekt sportowy ,, Moje Boisko ORLIK 2012 ,,.

W dniu 14 maja br. oficjalnie został oddany do użytku obiekt sportowy   ,, Moje Boisko ORLIK 2012 ,,.

Uroczystość odbyła się na placu Zespołu Szkolnego w Lasowicach Wielkich. Wśród oficjeli zaproszonych na tę uroczystość znaleźli się min.:  Wójt Gminy Pan  Daniel Gagat, jego zastępca Pan Krzysztof Lech oraz Pan Andrzej Butra – Wiceminister Rolnictwa ( a zarazem radny powiatu kluczborskiego i mieszkaniec pobliskiego Trzebiszyna ), Pani Halina Bilik – Opolski Kurator Oświaty, Pan Dariusz Jarosz – Inspektor UW w Opolu z Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, Starosta Kluczborski Pan Piotr Pośpiech, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kluczbork Pan Paweł Pypłacz, radni powiatowi i gminy Lasowice Wielkie, księża miejscowych parafii, nauczyciele, młodzież i dzieci oraz mieszkańcy gminy. W uroczystości brała udział młodzież i nauczyciele z zaprzyjaźnionej szkoły Boly z Węgier. Prowadzącym uroczystość był Pan Tomasz Jurczyk – Dyrektor Zespołu Szkolnego w Lasowicach Wielkich

Po wprowadzeniu młodzież szkolna i gimnazjalna zaprezentowała się z bardzo ciekawą prezentacją uzyskując aplauz wśród zgromadzonej publiczności.

Pan Krzysztof Lech przedstawił całą historię starań o budowę kompleksu sportowego aż do jego finału w dniu dzisiejszym.

W oficjalnych wystąpieniach Pan Butra gratulował miejscowym władzom zaradności i operatywności w załatwianiu i doprowadzeniu do finału budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych a Pani Bilik i Pan Pośpiech życzyli wszystkim wielu przyjemnych chwil na obiektach sportowych a w prezencie przekazali na ręce dyrektora i Wójta Gminy  piłki nożne i do koszykówki.

Jako ostatni głos zabrał gospodarz gminy Pan Daniel Gagat dziękując gościom za przybycie i prezenty a pracownikom szkoły i rodzicom uczniów za przygotowanie uroczystości.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Panowie ; Daniel Gagat, Piotr Pośpiech i Dariusz Jarosz.

Kolejną części uroczystości były pokazy sprawności Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudobie oraz pokaz sprzętu gaśniczego z OSP Lasowice Wielkie.

Dzieci i młodzież na nowo oddanym obiekcie mogły wykazać się w zawodach sportowych przygotowanych przez miejscowych nauczycieli.

 

Informacje o obiekcie sportowym ,, Moje Boisko ORLIK 2012 ,,

 

1. Data złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania  do Urzędu Marszałkowskiego   Listopad 2009 r.

2.Data ogłoszenia zamówienia : 25 maja 2010

3 Data otwarcia ofert : 16 czerwca 2010

4. Nazwa wybranego wykonawcy  - pełna nazwa firmy lub przy konsorcjum wskazać lidera i pozostałe firmy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. - Prószków

5.Data podpisania umowy na dofinansowanie obiektu  z Województwem Opolskim 14.07.2010 – dotacja 333 tys. zł

7.Data podpisania umowy na dofinansowanie obiektu z Ministerstwem Sportu i Turystyki 19.11.2010 – dotacja 333 tys. zł

8. Dotacja z  Gminy Lasowice Wielkie : 391 tys. zł.

9.Całkowity koszt inwestycji wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji 1.057 tys. zł.

10. Oddanie do użytkowania 11.01.2011 r.

11.Wybudowany kompleks obejmuje elementy ujęte w typowej dokumentacji projektowej „Orlika 2012” czyli:

Boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o powierzchni 1860 m2 ( pole gry 26,0 m x 56,0 m) sztuczna trawa.  Boisko wielofunkcyjne ( do koszykówki i siatkówki ) o wymiarach: 19.1 m x 32,1  m o powierzchni 613,11 m2 ( pole gry - 15,1 m x 28,1 m ) Ogrodzenie terenu (siatkowe, wokół terenu boisk wys. 4 m )  Oświetlenie terenu - projektory zamocowane na 8 masztach.  Budynek sanitarno - szatniowy.

 

Zapraszamy do galerii …