Aktualności

26.05.2020
OGŁOSZENIE Zarządu Województwa Opolskiego:
KONSULTACJE Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2020-2023

 

Ogłoszenie dotyczące

konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2020-2023

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2020-2023.

Termin przeprowadzenia konsultacji: od 22 maja do 5 czerwca 2020 r.

Sposób konsultacji: ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dks@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Obywatelskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.,

Dokumenty podlegające konsultacjom:

1) projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2020-2023 wraz z załącznikiem do ww. uchwały – Program Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2020-2023.

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje, wraz harmonogramem konsultacji:

Uchwała nr 2711/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 maja 2020 r.

Do pobrania :

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2711.2020 ZWO z dnia 18.05.2020

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2711.2020 ZWO z dnia 18.05.2020

3. Uchwała Nr 2711.2020 ZWO z dnia 18.05.2020

4. PONZ WO 2020-2023

5. formularz uwag

6. Ogłoszenie