Aktualności

07.10.2016
Ogłoszenie bezpłatne „SZKOLENIOWE ŚRODY”
Ogłoszenie „SZKOLENIOWE ŚRODY”

URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIE

WE WSPÓŁPRACY Z LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA „DOLINA STOBRAWY”

ORGANIZUJE TZW. „SZKOLENIOWE ŚRODY”

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LASOWICE WIELKIE

MIEJSCE: SALA NARAD URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE

TEMAT SZKOLENIA

DATA

GODZINA

Pisanie i realizacja projektów

19 październik 2016

(środa)

15:00

Pozyskiwanie środków na inwestycje w ramach PROW 2014 – 2020

02 listopad 2016

(środa)

15:00

Dokumentacja przetargowa oraz pozyskiwanie środków na zakładanie lub rozwijanie działalności gospodarczej

09 listopad 2016

(środa)

15:00

Animacja społeczności lokalnych

16 listopad 2016

(środa)

15:00

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY !

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!