Aktualności

28.05.2015
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, iż w dniu 28 maja 2015 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich została wywieszona na okres 7 dni oferta złożona na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwiet

Lasowice Wielkie, 28.05.2015

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, iż w dniu  28 maja 2015 roku  na tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie   Urzędu  Gminy  w Lasowicach Wielkich  została   wywieszona   na   okres   7  dni   oferta złożona na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014.1118 j.t.) przez Stowarzyszenie Animatorów „Opolski Senior” na realizację zadania „Lato Seniorów – łączymy pokolenia”.

Ewentualne uwagi dotyczące ww. oferty można zgłaszać w terminie 7 dni do tutejszego urzędu.

Do pobrania ogloszenie.pdf