Aktualności

26.05.2015
Oceń gminę Lasowice Wielkie - ankiety dla mieszkańców gminy Lasowice Wielkie
W związku z trwającymi pracami nad „Strategią Rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na lata 2015-2025” zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie do dnia 29.05.2015 r. ankiet dot.:

Oceń gminę Lasowice Wielkie - ankiety dla mieszkańców gminy Lasowice Wielkie

W związku z trwającymi pracami nad „Strategią Rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na lata 2015-2025” zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie do dnia 29.05.2015 r. ankiet dot.:

· jakości życia mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie

Link do ankiety: http://www.ebadania.pl/374eeabd87f2b38c

· jakości prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Lasowice Wielkie

Link do ankiety: http://www.ebadania.pl/85444b2a2b3ebd4b

· jakości funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenie Gminy Lasowice Wielkie

Link do ankiety: http://www.ebadania.pl/3127dd8e101e0930

Czas wypełniania 1 ankiety wynosi ok 5 minut

Wszelkie podane informacje pozostaną anonimowe i będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby niniejszego badania.