Aktualności

31.03.2020
OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego - sporządzenie projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęcie konsultacji społecznych