Aktualności

12.09.2018
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 12 września 2018 roku
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 12 września 2018 roku

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 12 września 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Lasowice Wielkie podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Chocianowice

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa, Chocianowice 78, 46-280 Lasowice Wielkie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Ciarka

Sala OSP, Ciarka 28 C, 46-280 Lasowice Wielkie

3

Gronowice

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa, Gronowice 58, 46-280 Lasowice Wielkie

4

Lasowice Małe

Sala Wiejska, Lasowice Małe ul. Odrodzenia 33, 46-280 Lasowice Wielkie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Jasienie

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa, Jasienie Zwycięstwa 15, 46-280 Lasowice Wielkie

6

Tuły, Oś

Sala Wiejska, Tuły 39a, 46-282 Lasowice Wielkie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Laskowice

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny-Przedszkole Samorządowe, Laskowice ul. Szkolna 20, 46-282 Lasowice Wielkie

8

Lasowice Wielkie, Trzebiszyn, Szumirad.

Świetlica Wiejska, Lasowice Wielkie 81, 46-282 Lasowice Wielkie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9

Chudoba

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa, Chudoba 142, 46-275 Lasowice Wielkie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10

Wędrynia

Sala Wiejska, Wędrynia 66, 46-275 Lasowice Wielkie

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Opolu I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Lasowice Wielkie najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.