Ogłoszenia urzędowe

23.08.2011
OBWIESZCZENIE WOJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
przeprowadzenia oceny oddziaływania na Środowisko przedsięwzięcia polegającego na ''ODTWARZANIU GRANIC ŚRÓDLEŚNEGO ZBIORNIKA WODNEGO - CZARNY STAW"

OBWIESZCZENIE WOJTA GMINY LASOWICE WIELKIE -o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na Środowisko przedsięwzięcia polegającego na ''ODTWARZANIU GRANIC ŚRÓDLEŚNEGO ZBIORNIKA WODNEGO - CZARNY STAW"

plik do pobrania pdf