Aktualności

14.07.2016
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwleniu na budowę - Budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej dla wsi Jasienie
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Jasienie