Aktualności

08.10.2014
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
w sprawie wyznaczenia dodatkowego 5 dniowego terminu zgłaszania listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Lasowicach Wielkich zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ

w Lasowicach Wielkich

z dnia 08 października 2014 r.

w sprawie wyznaczenia dodatkowego 5 dniowego terminu zgłaszania listy kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Gminy w Lasowicach Wielkich zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011  r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm. ) Gminna Komisja Wyborcza w Lasowicach Wielkich wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych do Rady Gminy w Lasowicach Wielkich w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku  w terminie do dnia 13 października 2014 roku w następujących okręgach wyborczych ;

Okręg wyborczy nr ; 4 ( Gronowice  )

Okręg wyborczy nr ; 6 ( Jasienie  )

Dodatkowe przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lasowicach Wielkich w dniach :

8.10.2014 r. od godz. 1100 do 1400 ,

9.10.2014 r. od godz. 1100 do 1400 ,

10.10.2014 r. od godz. 1100 do 1400 ,

13.10.10.2014 r. od godz. 1100 do 1500 ,

Przewodniczący  Gminnej  Komisji

w Lasowicach Wielkich

Andrzej  Landsberg