Aktualności

17.10.2014
OBWIESZCZENIE
w dniu 20 października 2014 roku o godz. 1000 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lasowicach Wielkich – Lasowice Wielkie nr 99 A – pok. nr 4 parter ( sala Rady Gminy ) odbędzie się publiczne losowanie składu osobowego obwodowych komisji wybor

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w  Lasowicach Wielkich

z dnia 17 października 2014 roku

Na podstawie § 13 pkt. 1 i pkt 2 uchwały Państwowej komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Lasowicach Wielkich informuje :

Na podstawie art. 182 § 7 Kodeksu wyborczego w związku z prawidłowym zgłoszeniem  do składu obwodowych komisji wyborczych nr :


1 Chocianowice

2 Ciarka

3 Gronowice

4 Lasowice Małe

5 Jasienie

6 Tuły

7 Laskowice

8 Lasowice Wielkie

większej ilości kandydatów na członków komisji  od ustawowej dopuszczalnej liczby osób, które mogą być powołane w jej skład

w dniu 20 października 2014 roku o godz. 1000 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lasowicach Wielkich – Lasowice Wielkie nr 99 A – pok. nr 4 parter ( sala Rady Gminy ) odbędzie się publiczne losowanie składu osobowego obwodowych komisji wyborczych w gminie Lasowice Wielkie.

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Lasowicach Wielkich

/ - / Andrzej Landsberg