Aktualności

03.09.2014
Obwieszczenie
Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 3 września 2014 roku

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 3 września 2014 roku

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy o ( Dz. U. Nr 21 r.poz.112 ze zm. ) w związku z uchwałą Rady Gminy Lasowice Wielkie nr XV -102/12 z dnia 25.04. 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lasowice Wielkie na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie nr XXXIV – 239/14 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie dostosowania opisu granic kręgów wyborczych gminy Lasowice Wielkie do stanu faktycznego, Wójt Gminy Lasowice Wielkie podaje do publicznej wiadomości wyborców informację o : okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Numer
okręgu
wyborczego

Granice okręgu

Liczba
radnych
wybieranych
w okręgu

1

Sołectwo : Chocianowice od nr 1 do nr 200

1

2

Sołectwo : Chocianowice od nr 201 do końca

1

3

Sołectwo : Ciarka

Sołectwo : Gronowice od nr 1 do nr 50

1

4

Sołectwo : Gronowice od nr 51 do końca

1

5

Sołectwo : Lasowice Małe

1

6

Sołectwo : Jasienie - ul. P. Lipiny, ul. Wiejska, ul. Zwycięstwa

1

7

Sołectwo : Jasienie - ul. Ogrodowa, ul. Opolska, ul. P. Kopaczka, ul. P. Wawrzyńcowski, ul. Sadowa, ul. Sportowa

1

8

Sołectwa : Tuły,

1

9

Sołectwo : Laskowice - ul. Górna, ul. Klapacz, ul. Leśna, ul. Niwy, ul. Polna, ul. Tulska,ul. Wiejska od nr 1 do nr 30

1

10

Sołectwo : Laskowice - ul. Bierdzańska, ul. Działkowa, ul. Krótka, ul. Nowa, ul. Szkolna, ul. Wesoła, ul. Wiejska od nr 31 do końca

1

11

Sołectwo : Lasowice Wielkie od nr 1 do nr 141, ul. Parkowa

1

12

Sołectwo : Lasowice Wielkie - ul. Osiedle, Sołectwo : Trzebiszyn

1

13

Sołectwo : Chudoba od nr 51 do nr 131, Sołectwo : Szumirad

1

14

Sołectwo : Chudoba od nr 1 do nr 50 i od nr 132 do końca

1

15

Sołectwo : Wędrynia

1

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Lasowicach Wielkich jest Urząd Gminy w Lasowicach Wielkich – Lasowice Wielkie nr 99 A - parter, pokój nr 04 – Sala Rady Gminy,

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

/-/ Daniel Gagat