Ekologia w gminie

09.10.2012
NIE PAL TRAWY I LIŚCI !!!
NIE PAL TRAWY I LIŚCI !!! Odpady ulegające biodegradacji (organiczne) możemy składować na własnym kompostowniku. Jeżeli wbrew zakazu palisz te odpady, możesz podlegać karze grzywny lub aresztu!(zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach)

NIE PAL TRAWY I LIŚCI !!!

Odpady ulegające biodegradacji (organiczne) możemy składować na własnym kompostowniku.

Jeżeli wbrew zakazu palisz te odpady, możesz podlegać karze grzywny lub aresztu!(zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach)


DLACZEGO NIE MOŻNA PALIĆ TRAW I LIŚCI ???

· Podczas spalania unosi się dym z ogniska, który może ograniczać widoczność na pobliskich drogach i utrudniać kierowcom jazdę;

· Dym powoduje nadmierną uciążliwość z powodu zadymienia i nieprzyjemnego zapachu na działkach;

· Podczas spalania substancji organicznych powstają węglowodory aromatyczne, które nawet w minimalnym stężeniu mają działanie rakotwórcze !!!

· Cząsteczki dymu powstającego przy spalaniu liści działają alergizująco. Jest to bardzo niebezpieczne dla alergików, astmatyków, ludzi starszych i małych dzieci;

· Podczas nierozważnej próby pozbycia się liści istnieje realne zagrożenie pożarowe!

· Przy każdym spalaniu powstają szkodliwe tlenki azotu, które podrażniają i uszkadzają płuca oraz trujący tlenek węgla, który przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego a także powoduje zapalenie płuc i bronchit, a u roślin -uszkadza liście;

· Tlenki azotu powstające przy spalaniu traw i liści tworzą w powietrzu kwasy azotowe, a odkładając się w glebie w postaci azotanów -szkodliwie podwyższają ich zawartość w produktach roślinnych.

Jeżeli palisz liście –

robisz to na własną odpowiedzialność…

Pamiętaj o konsekwencjach!