Ekologia w gminie

11.09.2012
NIE PAL ŚMIECI !!!
Podczas spalania śmieci, do powietrza dostają się setki różnorodnych związków toksycznych


       
NIE PAL ŚMIECI !!!         

 

Podczas spalania śmieci, do powietrza dostają się setki różnorodnych związków toksycznych (dioksyny, furany). Pozostają one w powietrzu, osiadają na roślinach, dostają się do gleby, a następnie wraz z pożywieniem trafiają do naszego organizmu!

 

*spalanie odpadów komunalnych w piecach domowych;
*spalanie przestarzałych spalarniach bez oczyszczania spalin;

*spalanie tworzyw sztucznych i olejów w piecach;

*spalanie odpadów na świeżym powietrzu

 

powoduje powstawanie  

 

Są to toksyczne związki chemiczne, które są obce żywym organizmom.

Dostają się do środowiska naturalnego wskutek działalności produkcyjnej człowieka lub z odpadami.

Przy spaleniu 1  kg plastikowych butelek, gąbek lub wykładzin, do środowiska ulatuje 30-50  litrów cyjanowodoru jednej z najsilniej działających trucizn.

Przy spaleniu 1  kg polichlorku winylu (PCW, PCV, PVC), z którego wytwarzane są folie, butelki, rury itp. wydziela się ponad 280  litrów żrącego i trującego chlorowodoru.

 

 

JAK DZIAŁAJĄ DIOKSYNY?

*powolnie, ale skutecznie uszkadzają narządy wewnętrzne, takie jak: wątroba, płuca, nerki, rdzeń kręgowy lub kora mózgowa;

*zakłócają funkcje wydzielania wewnętrznego hormonów sterydowych, skutek-obniżenie płodności;

*trudność w zachodzeniu i utrzymaniu ciąży;

*powodują nowotwory wątroby i płuc;

*mają silne działanie mutagenne;

*uszkadzają płód podczas ciąży;

*mają działanie alergizujące;

*mogą uszkodzić strukturę kodu genetycznego.

 

 

JAK UNIKAĆ DIOKSYN?

*nie spalaj odpadów;

*kompostuj odpady organiczne;

*papier, szkło, plastik, aluminium i inne metale przeznacz do odzysku.