RPO i PROW 2014-2020

12.05.2020
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
21.11.2019
Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej w gminie Lasowice Wielkie poprzez budowę oświetlenia stawu i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie, budowę siłowni zewnętrznej wraz z mała architekturą w miejscowości Lasowice Małe oraz ......
19.12.2018
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarach wiejskich poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie
30.11.2017
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”