Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

01.09.2016
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LASOWICE WIELKIE (PGN)
03.08.2016
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie”
24.06.2016
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie”
03.03.2016
Informacja dotycząca ankietyzacji