Ogłoszenia urzędowe

18.07.2013
Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwałą nr XXIV-184/13 z dnia 27 marca 2013r. zadecydowała o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Lasowice Wielkie środków stanowiących FUNDUSZ SOŁECKI
23.08.2011
przeprowadzenia oceny oddziaływania na Środowisko przedsięwzięcia polegającego na ''ODTWARZANIU GRANIC ŚRÓDLEŚNEGO ZBIORNIKA WODNEGO - CZARNY STAW"
22.02.2011
Sprawozdanie Nr RG.0006.1.2011 sporządzone dnia 14 lutego 2011r.
22.02.2011
Dyżury przewodniczącego Rady Gminy