Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

09.03.2018
Harmonogram posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lasowicach Wielkich na rok 2019:
22.05.2014
Kampania uświadamiająca na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej Wzrastająca mobilność obywateli Unii Europejskiej skutkuje rosnącą liczbą rodzin mających charakter międzynarodowy. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że rozstanie w rodzin
25.03.2014
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 – 2014 jako części strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lasowice Wielkie
22.05.2013
Wnioski i druki do pobrania