Dofinansowanie z PROW

05.02.2015
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.