Ekologia w gminie

16.12.2019
Uchwała Nr XII/112/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lasowice Wielkie
05.01.2016
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY / WŁAŚCICIELE FIRM MIESZCZĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W załączniku znajduje się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkał
05.01.2016
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/67/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2015r.
23.06.2015
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2017
26.02.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach realizacji „Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu” – Prosument Opolski
15.05.2014
Informacja dotycząca ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
09.10.2012
NIE PAL TRAWY I LIŚCI !!! Odpady ulegające biodegradacji (organiczne) możemy składować na własnym kompostowniku. Jeżeli wbrew zakazu palisz te odpady, możesz podlegać karze grzywny lub aresztu!(zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach)
11.09.2012
Podczas spalania śmieci, do powietrza dostają się setki różnorodnych związków toksycznych
11.09.2012
nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi od 01.01.2012 r.