Gospodarka Komunalna

09.07.2020
Uchwała Nr XIX/161/20 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lasowice Wielkie
23.01.2013
„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie na lata 2012– 2032” zwany dalej Programem wraz z przeprowadzoną w lipcu 2012 r. inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest powstał na zamówienie Władz Gminy i
15.01.2013
W sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu niec
22.02.2011
O zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia