Gospodarka Komunalna

23.01.2013
„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie na lata 2012– 2032” zwany dalej Programem wraz z przeprowadzoną w lipcu 2012 r. inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest powstał na zamówienie Władz Gminy i
15.01.2013
W sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu niec
15.03.2011
Uchwała Nr VI – 39/07 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 kwietnia 2007r.
22.02.2011
O zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia