Aktualności

09.09.2019
Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej
28.08.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
22.08.2019
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Lasowice Wielkie w 2019 roku
19.08.2019
OGŁOSZENIE KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) NA TERENIE AGLOMWERACJI „TRZEBISZYN”,
13.08.2019
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE AGLOMERACJI „TRZEBISZYN” (RLM 3521) W GMINIE LASOWICE WIELKIE
05.08.2019
KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2019 r. GMINA LASOWICE WIELKIE reprezentowana przez WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Lasowice Wielkie na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury