Aktualności

28.07.2017
GMINA LASOWICE WIELKIE reprezentowana przez WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Lasowice Wielkie na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
27.07.2017
Prawnicy doradzają za darmo Już drugi rok zgodnie z Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w powiecie kluczborskim funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które są zlokalizowane w:
30.06.2017
Nabór na rozwijanie działalności gospodarczej Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków: W ramach naboru zainteresowane osoby mogą składać wnioski dotyczące operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwijania działalności g
30.06.2017
Głosuj nasz dzielnicowy asp. szt. Łukasz Kunicki
27.06.2017
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Lasowice Wielkie w 2017 roku