Aktualności

06.10.2017
dotyczące konsultacji projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018
13.09.2017
Policja ostrzega, że w ostatnich dniach na terenie Opolszczyzny odnotowano wzrost oszustw na tzw. Policjanta
12.09.2017
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA STOBRAWY” ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE KONKURSU NA WYBÓR GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ „ORGANIZACJA ZAJĘĆ DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI”
21.08.2017
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w drugim półroczu 2017 roku przez organizacje pozarządowe
18.08.2017
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
07.08.2017
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM2017
03.08.2017
Informuję, że Gmina Kluczbork wspólnie z Powiatem Kluczborskim organizuje Gminno-Powiatowe Dożynki w Kujakowicach, które odbędą się 2-3 września.
03.08.2017
Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych