Aktualności

07.12.2017
15 grudnia 2017 r. w godz. 9.00–12.00 Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1
05.12.2017
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Chudoba i Wędrynia w Gminie Lasowice Wielkie.
17.11.2017
w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
10.11.2017
W imieniu Centrum Szkoleniowego MASTERLANG chciałabym zaprosić Państwa, do wzięcia udziału w kursach języka angielskiego, które są realizowane na różnych poziomach zaawansowania (początkujący – zaawansowany).
02.11.2017
GMINA LASOWICE WIELKIE reprezentowana przez WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Lasowice Wielkie na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
26.10.2017
Sprawozdanie sporządzone dnia 26 października 2017r. z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018