Aktualności

03.08.2018
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Lasowice Wielkie w 2018 roku
02.08.2018
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Lasowice Wielkie na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
01.08.2018
W dniu 18 lipca 2018 r. na ręce strażaków z ochotniczych straży pożarnych naszej gminy przekazany został specjalistyczny sprzęt sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości przekazanych przez Ministra Sprawiedliwośc
25.07.2018
Już trzeci rok zgodnie z Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w powiecie kluczborskim funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które są zlokalizowane w:
28.06.2018
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2018 ROKU.
21.06.2018
IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 2