Aktualności

20.02.2018
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej OSTRZEŻENIE
16.02.2018
Sprawozdanie sporządzone dnia 15 lutego 2018r. z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie
26.01.2018
dotyczące konsultacji projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2018
23.01.2018
ZAWIADOMIENIE Urząd Gminy Lasowice Wielkie informuje, że w związku z awarią centrali telefonicznej niezależnej od tut. Urzędu występują trudności z kontaktem telefonicznym. W pilnych spra
23.01.2018
Panu Danielowi Gagat Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie wyrazy szczerego współczucia i żalu z powodu śmierci Mamy
07.12.2017
15 grudnia 2017 r. w godz. 9.00–12.00 Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1
05.12.2017
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Chudoba i Wędrynia w Gminie Lasowice Wielkie.