Aktualności

30.05.2018
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 z zakresu
28.05.2018
Lasowice Wielkie 19 lipca 2018 przy Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie 99A
28.05.2018
7 czerwca 2018 r. w godz. 9.00–12.00 Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1
07.05.2018
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" ogłasza nabór wniosków nr 2G/2018 na projekt grantowy pod nazwą „Organizacja wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność” oraz nabór nr 6/2018 dotyczący realizacji przedsięw
23.04.2018
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu – Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich, Lasowice Wielkie 83, 46-282 Lasowice Wielkie. W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich, Szkoła Podstawo