Aktualności

23.02.2018
Zaprasza rolników z powiatu kluczborskiego do udziału w szkoleniach informacyjnych dotyczących składania wniosku o przyznanie płatności na 2018 rok za pośrednictwem nowej aplikacji eWniosekPlus
23.02.2018
Już trzeci rok zgodnie z Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w powiecie kluczborskim funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które są zlokalizowane w:
20.02.2018
Opolska Policja otrzymała właśnie informację o aktywności oszustów działających między innymi metodą „na wnuczka” i „na policjanta”.
20.02.2018
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej OSTRZEŻENIE
16.02.2018
Sprawozdanie sporządzone dnia 15 lutego 2018r. z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie
26.01.2018
dotyczące konsultacji projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2018
23.01.2018
ZAWIADOMIENIE Urząd Gminy Lasowice Wielkie informuje, że w związku z awarią centrali telefonicznej niezależnej od tut. Urzędu występują trudności z kontaktem telefonicznym. W pilnych spra
23.01.2018
Panu Danielowi Gagat Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie wyrazy szczerego współczucia i żalu z powodu śmierci Mamy