Aktualności

20.10.2018
Zaprasza na szkolenie rolników z gminy Lasowice Wielkie z zakresu bioasekuracji przez afrykańskim pomorem świń oraz z dziedziny Rolniczego Handlu Detalicznego, które odbędzie się w dn.
19.10.2018
dotyczące konsultacji projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019
17.10.2018
Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła przyznał tytuł Drużyny Sezonu Funduszy Europejskich dla Gminy Lasowice Wielkie
19.09.2018
Informacja dotycząca spotkania informacyjnego oraz naboru do poddziałania 2.1.4 inwestycje dla podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
19.09.2018
W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.
12.09.2018
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 12 września 2018 roku
28.08.2018
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w DRUGIM półroczu 2018 roku