Aktualności

05.09.2012
Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
31.08.2012
2 sierpnia 2012 r. 9 par małżeńskich świętowało wspólnie jubileusz 50 i 55-lecia pożycia małżeńskiego
31.08.2012
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej W pierwszym półroczu 2012 roku przez organizacje pozarządowe
13.08.2012
Zmiany dla pracodawców ubiegających się o zwrot kształcenia młodocianych pracowników od 01 września 2012
09.08.2012
Wójt Gminy Lasowice Wielkie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010, Nr 102, poz. 651 z późn.zm ) podaje do publicznej wiadomości,
12.07.2012
Zakończono akcję Gminnego Konkursu Zbiórki Makulatury pod hasłem „PAPIER DASZ, NAGRODĘ MASZ”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W akcję włączyły się wszystkie szkoły z terenu Gminy Lasowice Wielkie.
09.07.2012
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2012.
20.06.2012
ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2012 ROKU
08.06.2012
z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Lasowice Wielkie w 2012 roku