Aktualności

04.03.2013
Z okazji 60 rocznicy istnienia Szkoły Podstawowej w Lasowicach Wielkich organizujemy Zjazd Absolwentów, na który zapraszamy wszystkich tych, którzy ukończyli szkołę w latach 1954-1984.
26.02.2013
UWAGA! ZBIÓRKA MAKULATURY ORAZ BUTELEK PET! RUSZA II EDYCJA KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE
26.02.2013
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że dla uświetnienia Dnia Kobiet w naszym powiecie organizujemy po raz 11. w kluczborskim muzeum wystawę prac plastycznych wykonanych przez mieszkanki pt. "Sercem malowane - twórcze pasje kobiet". Ekspozycja b
20.02.2013
dotyczące konsultacji projektu UCHWAŁY DOT. WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
19.02.2013
Wójt Gminy Lasowice Wielkie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010, Nr 102, poz. 651 z późn.zm ) podaje do publicznej wiadomości,
19.02.2013
dotyczące konsultacji projektu REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE
15.02.2013
OGŁOSZENIE o naborze wniosków o udzielenie dotacji w formie nieodpłatnego świadczenia - usługi polegającej na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Lasowice Wielkie
15.02.2013
URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU.
06.02.2013
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lasowice Wielkie w roku 2013
03.02.2013
dotyczące konsultacji projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2013