Aktualności

13.08.2012
Zmiany dla pracodawców ubiegających się o zwrot kształcenia młodocianych pracowników od 01 września 2012
09.08.2012
Wójt Gminy Lasowice Wielkie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010, Nr 102, poz. 651 z późn.zm ) podaje do publicznej wiadomości,
12.07.2012
Zakończono akcję Gminnego Konkursu Zbiórki Makulatury pod hasłem „PAPIER DASZ, NAGRODĘ MASZ”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W akcję włączyły się wszystkie szkoły z terenu Gminy Lasowice Wielkie.
09.07.2012
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2012.
20.06.2012
ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2012 ROKU
08.06.2012
z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Lasowice Wielkie w 2012 roku
28.05.2012
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2012 z zakresu
22.05.2012
Regulamin konkursu na produkt lokalny „Jakość Doliny Stobrawy” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliny Stobrawy” ogłasza konkurs na Produkt Lokalny.
02.04.2012
- PROPAGOWANIE I ROZWIJANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI; - REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH