Aktualności

25.03.2014
UWAGA MIESZKAŃCY GMINY LASOWICE WIELKIE PROWADZĄCY JEDNOOSOBOWE GOSPODARSTWO DOMOWE
25.03.2014
W dniu 27 lutego 2014 r. w Sali Narad Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich odbyła się uroczystość odznaczenia medalami za długoletnie pożycia małżeńskie
17.03.2014
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
04.03.2014
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2014
25.02.2014
informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w pierwszym półroczu 2014 roku przez organizacje pozarządowe
24.02.2014
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła VI edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskieg
20.02.2014
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego - wartość nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro
18.02.2014
Gmina Lasowice Wielkie przystąpiła do Obszaru funkcjonalnego Kluczbork. Kluczbork-Namysłów-Olesno. Obecnie trwają prace dot. opracowania strategii dla tego obszaru. Proszę zatem mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarząd
17.02.2014
dotyczące konsultacji projektu uchwały dot. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego