Aktualności

07.05.2014
OGŁOSZENIE DO WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI LASÓW NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE
29.04.2014
dotyczące konsultacji projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2014
24.04.2014
Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy" we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do udziału w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM, w ramach Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Konkurs skierowan
16.04.2014
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2014 ROKU.
07.04.2014
ZAWIADOMIENIE WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE INFORMUJE
07.04.2014
Informacja nt. wypracowanego produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego pn. Wirtualna firma dobrą praktyką kształcenia zawodowego zrealizowany przez Firmę Handlowo-Usługową „JAR-MAR” Centrum Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich”.
07.04.2014
Informacja nt. wypracowanego produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego pn. Edu-nawigator - aplikacja analityczno-prognostyczna dla edukacji zrealizowany przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu.
01.04.2014
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
26.03.2014
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że w dniu 27 marca 2014 r. na terenie gminy Lasowice Wielkie w godz. od 10.00 do 10.30 odbędzie się głośna próba syren alarmowych w ramach treningu systemu wykrywania i alarmowania
24.03.2014
KONDOLENCJE z głębokim żalem zawiadamiam, że zmarł mgr Józef Woźny