Aktualności

15.02.2013
OGŁOSZENIE o naborze wniosków o udzielenie dotacji w formie nieodpłatnego świadczenia - usługi polegającej na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Lasowice Wielkie
15.02.2013
URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU.
06.02.2013
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lasowice Wielkie w roku 2013
03.02.2013
dotyczące konsultacji projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2013
23.01.2013
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW i DOMOWNIKÓW "Szkolenia z zakresu finansów gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw ro
17.01.2013
Strategia jest ważnym projektem z punktu widzenia działalności rybackiej
22.10.2012
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie dotyczące konsultacji projektu REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE
19.09.2012
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pełniącej funkcję placów wiejskich o charakterze rekreacyjnym poprzez budowę parkingu w Chudobie, utwardzenie placu sportowo – rekreacyjnego w Laskowicach, wykonanie ścieżki rekreacyjnej wokół stawu.