Aktualności

06.02.2013
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lasowice Wielkie w roku 2013
03.02.2013
dotyczące konsultacji projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2013
23.01.2013
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW i DOMOWNIKÓW "Szkolenia z zakresu finansów gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw ro
17.01.2013
Strategia jest ważnym projektem z punktu widzenia działalności rybackiej
22.10.2012
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie dotyczące konsultacji projektu REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE
19.09.2012
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pełniącej funkcję placów wiejskich o charakterze rekreacyjnym poprzez budowę parkingu w Chudobie, utwardzenie placu sportowo – rekreacyjnego w Laskowicach, wykonanie ścieżki rekreacyjnej wokół stawu.
11.09.2012
Miło jest nam poinformować, że korona żniwna z Chudoby, która podczas Dożynek Gminno-Powiatowych w Chocianowicach zajęła II miejsce w konkursie „Koron i Wieńców Dożynkowych
11.09.2012
W dniu 01 lipca 2012 w miejscowości Chocianowice odbyły się zawody sportowo pożarnicze gminnych jednostek OSP o Puchar Wójta Gminy Lasowice Wielkie.