Aktualności

03.09.2014
Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 3 września 2014 roku
02.09.2014
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w drugim półroczu 2014 roku przez organizacje pozarządowe
28.08.2014
w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych
26.08.2014
Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech w imieniu Kombatantów oraz Uczestników Wojny Obronnej z 1939 roku
18.08.2014
Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych założeniem, rozwijaniem działalności gospodarczej oraz udziałem w szkoleniach dofinansowanych z Unii Europejskiej pn.: Możliwości wsparcia osób planujących założyć oraz rozwijać działalno
11.08.2014
Mamy przyjemność poinformować, iż w tegorocznym konkursie „Piękna Wieś Opolska 2014” w głównej kategorii „Najpiękniejsza wieś” sołectwo Lasowice Wielkie zdobyło I-wsze miejsce. Natomiast sołectwo Chudoba ze swym projektem pn.: „Plac
05.08.2014
KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2014 r. GMINA LASOWICE WIELKIE reprezentowana przez WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Lasowice Wielkie na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania ku
05.08.2014
Uchwała zmieniająca w sprawie podziału Gminy Lasowice Wielkie na obwody głosowania i ustalania ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
05.08.2014
Uprzejmie informuję, iż został ogłoszony ogólnopolski konkurs „Sposób na sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.