Aktualności

03.02.2020
Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski potwierdził pełną gotowość służb do ewakuacji 30 Polaków, którzy zgłosili się do powrotu z Wuhan. Polacy wrócą razem z innymi obywatelami Unii Europejskiej.
31.01.2020
z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2020
23.01.2020
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY LASOWICE WIELKIE
17.01.2020
na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Lasowice Wielkie
15.01.2020
Ogłoszenie Wójta Gminy Lasowice Wielkie dotyczące konsultacji projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2020
13.01.2020
Wójt Gminy Lasowice Wielkie na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348 z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716 ) podaje do publicznej wiadomości ; ż
13.01.2020
informujemy, że Centrum Pomocy Terrorystycznej działające przy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowało kampanię społeczną 4U!, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzeni
10.01.2020
Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/