Aktualności

13.08.2019
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE AGLOMERACJI „TRZEBISZYN” (RLM 3521) W GMINIE LASOWICE WIELKIE
05.08.2019
KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2019 r. GMINA LASOWICE WIELKIE reprezentowana przez WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Lasowice Wielkie na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
15.07.2019
W dniu 23 czerwca 2019 roku w miejscowościach Chudoba odbyły się zawody sportowo pożarnicze gminnych jednostek OSP o Puchar Wójta Gminy Lasowice Wielkie.
15.05.2018
Gmina Lasowice Wielkie: „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi