Aktualności

24.10.2019
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu prowadzi nabór do 171 batalionu lekkiej piechoty w Brzegu. To dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy czekali na powstanie jednostki na terenie Opolszczyzny.
21.10.2019
dotyczące konsultacji projektu REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE
09.09.2019
Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej
28.08.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
22.08.2019
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Lasowice Wielkie w 2019 roku
19.08.2019
OGŁOSZENIE KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) NA TERENIE AGLOMWERACJI „TRZEBISZYN”,