Aktualności

27.09.2013
Zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety, która została przygotowana w celu oceny działań Lokalnej Grupy Działania DOLINA STOBRAWY działającej na terenie gmin Kluczbork, Wołczyn, Lasowice Wielkie w latach 2007-2013 oraz opracowania STARTEGII
09.09.2013
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2013 ROKU
09.09.2013
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, Że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w drugim półroczu 2013 roku przez organizacje pozarządowe.
06.09.2013
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Lasowice Wielkie w 2013 roku
06.09.2013
W dniu 10 sierpnia 2013 w miejscowości Chudoba odbyły się zawody sportowo pożarnicze jednostek OSP z całego Powiatu Kluczborskiego. Zawody takie odbywają się co 2 lata – poprzednie miały miejsce 03 września 2011 roku w Byczynie.
29.08.2013
Rozkład jazdy autobusów dowożących dzieci do szkół na poszczególnych trasach oraz w różnych dniach tygodnia
05.08.2013
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lasowice Wielkie w roku 2013
09.07.2013
Zarząd Województwa Opolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) „Opolszczyzna” działającej na terenie gmin: Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Niemodlin, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice, Turawa, Zębowice in
03.07.2013
Zakończono akcję II edycji Gminnego Konkursu Zbiórki Makulatury pod hasłem „PAPIER DASZ, NAGRODĘ MASZ” oraz zbiórki plastiku( butelek typu PET). Konkurs podobnie jak w roku ubiegłym skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalny
05.06.2013
Wyniki zbiórki makulatury w Gminie Lasowice Wielkie