Aktualności

20.02.2013
dotyczące konsultacji projektu UCHWAŁY DOT. WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
19.02.2013
Wójt Gminy Lasowice Wielkie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010, Nr 102, poz. 651 z późn.zm ) podaje do publicznej wiadomości,
19.02.2013
dotyczące konsultacji projektu REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE
15.02.2013
OGŁOSZENIE o naborze wniosków o udzielenie dotacji w formie nieodpłatnego świadczenia - usługi polegającej na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Lasowice Wielkie
15.02.2013
URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU.
06.02.2013
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lasowice Wielkie w roku 2013
03.02.2013
dotyczące konsultacji projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2013
23.01.2013
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW i DOMOWNIKÓW "Szkolenia z zakresu finansów gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw ro
17.01.2013
Strategia jest ważnym projektem z punktu widzenia działalności rybackiej