Aktualności

17.02.2014
dotyczące konsultacji projektu uchwały dot. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego
17.02.2014
dotyczące konsultacji projektu UCHWAŁY DOT. WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
12.02.2014
dotyczące konsultacji projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2014
29.01.2014
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Lasowice Wielkie w 2014 roku
27.01.2014
KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2014 r. GMINA LASOWICE WIELKIE reprezentowana przez WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Lasowice Wielkie na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury f
22.01.2014
„Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek niskooprocentowanych, udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Op
17.01.2014
I N F O R M A C J A dla przyłączających się do kanalizacji sanitarnej w Trzebiszynie
08.01.2014
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY LASOWICE WIELKIE
09.12.2013
Ostrzeżenie o spożywaniu alkoholu !!
19.11.2013
Sprawozdanie sporządzone dnia 18 listopada 2013r. z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2014