Aktualności

17.01.2014
I N F O R M A C J A dla przyłączających się do kanalizacji sanitarnej w Trzebiszynie
08.01.2014
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY LASOWICE WIELKIE
09.12.2013
Ostrzeżenie o spożywaniu alkoholu !!
19.11.2013
Sprawozdanie sporządzone dnia 18 listopada 2013r. z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2014
08.11.2013
DYŻUR KONSULTANTA LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO o Funduszach Europejskich ze Starostwa Powiatowego w Kluczborku w dniach
07.11.2013
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO PN. „REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2013 ROKU”
04.11.2013
dotyczące konsultacji projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2014
04.11.2013
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że w dniu 05 listopada 2013 r. na terenie gminy Lasowice Wielkie w godz. od 13.00 do 13.15 odbędzie się głośna próba syren alarmowych w ramach treningu systemu wykrywania i alarmowania