Aktualności

24.03.2014
KONDOLENCJE z głębokim żalem zawiadamiam, że zmarł mgr Józef Woźny
25.03.2014
UWAGA MIESZKAŃCY GMINY LASOWICE WIELKIE PROWADZĄCY JEDNOOSOBOWE GOSPODARSTWO DOMOWE
25.03.2014
W dniu 27 lutego 2014 r. w Sali Narad Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich odbyła się uroczystość odznaczenia medalami za długoletnie pożycia małżeńskie
17.03.2014
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
04.03.2014
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2014
25.02.2014
informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w pierwszym półroczu 2014 roku przez organizacje pozarządowe
24.02.2014
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła VI edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskieg
20.02.2014
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego - wartość nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro
18.02.2014
Gmina Lasowice Wielkie przystąpiła do Obszaru funkcjonalnego Kluczbork. Kluczbork-Namysłów-Olesno. Obecnie trwają prace dot. opracowania strategii dla tego obszaru. Proszę zatem mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarząd