Aktualności

04.03.2014
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2014
25.02.2014
informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w pierwszym półroczu 2014 roku przez organizacje pozarządowe
24.02.2014
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła VI edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskieg
20.02.2014
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego - wartość nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro
18.02.2014
Gmina Lasowice Wielkie przystąpiła do Obszaru funkcjonalnego Kluczbork. Kluczbork-Namysłów-Olesno. Obecnie trwają prace dot. opracowania strategii dla tego obszaru. Proszę zatem mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarząd
17.02.2014
dotyczące konsultacji projektu uchwały dot. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego
17.02.2014
dotyczące konsultacji projektu UCHWAŁY DOT. WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
12.02.2014
dotyczące konsultacji projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2014
29.01.2014
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Lasowice Wielkie w 2014 roku
27.01.2014
KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2014 r. GMINA LASOWICE WIELKIE reprezentowana przez WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Lasowice Wielkie na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury f