Aktualności

04.11.2013
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że w dniu 05 listopada 2013 r. na terenie gminy Lasowice Wielkie w godz. od 13.00 do 13.15 odbędzie się głośna próba syren alarmowych w ramach treningu systemu wykrywania i alarmowania
30.10.2013
Pomóż Michałowi z Wołczyna!
14.10.2013
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 z zakresu: - REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH DOTYCZĄCYCH PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
14.10.2013
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 301/13 z dnia 06 września 2013, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie pomocy sp
09.10.2013
UWAGA MIESZKAŃCY !!! ZBIÓRKA OPON W GMINIE LASOWICE WIELKIE Kiedy: 12 i 19 PAŹDZIERNIKA 2013 (DWIE SOBOTY) w godzinach 9.00 – 15.00 Gdzie: W TRZEBISZYNIE (BYŁA BAZA ZARZĄDU DRÓG
27.09.2013
Zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety, która została przygotowana w celu oceny działań Lokalnej Grupy Działania DOLINA STOBRAWY działającej na terenie gmin Kluczbork, Wołczyn, Lasowice Wielkie w latach 2007-2013 oraz opracowania STARTEGII
09.09.2013
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2013 ROKU
09.09.2013
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, Że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w drugim półroczu 2013 roku przez organizacje pozarządowe.
06.09.2013
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Lasowice Wielkie w 2013 roku