Aktualności

29.05.2014
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie położonych w obrębie geodezyjnym Laskowice
26.05.2014
W związku ze stanem klęski żywiołowej spowodowanej przez powodzie, do Ministerstwa Zdrowia Republiki Serbii zgłasza się duża liczba organizacji i osób prywatnych z kraju i zagranicy, którzy chcą ofiarować niezbędną pomoc: leki i wyroby medycz
19.05.2014
Uprzejmie informuję o ogłoszonym przez Zarząd Województwa Opolskiego dla mieszkańców, gmin oraz podmiotów z województwa opolskiego konkursie „Opolskie Kwitnące 2014”.
07.05.2014
OGŁOSZENIE DO WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI LASÓW NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE
29.04.2014
dotyczące konsultacji projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2014
24.04.2014
Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy" we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do udziału w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM, w ramach Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Konkurs skierowan
16.04.2014
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2014 ROKU.