Aktualności

30.08.2016
Szczęśliwe wakacje w Lasowicach POD HASŁEM " ZABAWA BEZ GRANIC" Organizator: Stowarzyszenie, Rada Sołecka, OSP Lasowice Wielki
10.08.2016
W dniu 7 sierpnia 2016 roku mieszkańcy Lasowic Wielkich gościli pielgrzymów z Legnicy.
04.08.2016
Obwieszczenie - wyłożenie do publicznego wglądu Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Lasowice Wielkie
02.08.2016
GMINA LASOWICE WIELKIE reprezentowana przez WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Lasowice Wielkie
01.08.2016
Zapraszamy na przystanek HAPPY BUS w Lasowicach Wielkich
29.07.2016
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że w dniu 01 sierpnia 2016 r. godz. 17.00 odbędzie się włączenie syren alarmowych ( ciągły sygnał trwający 1 minutę ) dla upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
21.07.2016
IV Regionalne Zawody Dekarzy w Chudobie
20.07.2016
Ochotnicza Straż Pożarna oraz Rada Sołecka serdecznie zapraszają na II Turniej piłki siatkowej o "Puchar Sołtysa" Lasowic Małych
14.07.2016
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Jasienie
12.07.2016
Program Monitoringu Lasów