Aktualności

03.11.2014
dotyczące konsultacji projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2015
21.10.2014
Na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu Terytorialnych Komisji Wyborczych z dnia 25 sierpnia 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 789), podaje się do publicznej wiadomości miejsce i terminy dyżurów Komisji, pełnionych w celu realizacji zadań Komisji.
17.10.2014
w dniu 20 października 2014 roku o godz. 1000 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lasowicach Wielkich – Lasowice Wielkie nr 99 A – pok. nr 4 parter ( sala Rady Gminy ) odbędzie się publiczne losowanie składu osobowego obwodowych komisji wybor
14.10.2014
Dnia 04.10.2014 r. odbyła się w Lasowicach Wielkich uroczysta finałowa gala konkursu „Piękna Wieś Opolska 2014”. Nagrodzone sołectwa z gminy Lasowice Wielkie to:
08.10.2014
w sprawie wyznaczenia dodatkowego 5 dniowego terminu zgłaszania listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Lasowicach Wielkich zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
03.09.2014
Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 3 września 2014 roku
02.09.2014
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w drugim półroczu 2014 roku przez organizacje pozarządowe
28.08.2014
w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych
26.08.2014
Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech w imieniu Kombatantów oraz Uczestników Wojny Obronnej z 1939 roku