Aktualności

20.01.2017
17 stycznia o godz. 17.00 w Restauracji “Wesoła” w Wojciechowie (gm. Olesno) odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs grantowy “Działaj Lokalnie”
09.01.2017
Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii
29.12.2016
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
22.11.2016
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2017
08.11.2016
Uwaga Przedsiębiorco wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne!
04.11.2016
Zapraszamy na spotkania informacyjne i szkolenia z pisania biznesplanów w ramach organizowanych naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na
26.10.2016
dotyczące konsultacji projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017
25.10.2016
informujemy, że dnia 27.10.2016r. na stronie internetowej: www.owesbyczyna.pl pojawi się informacja o rozpoczęciu rekrutacji do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego” realizowanego w ramach Regiona
19.10.2016
I N F O R M A C J A dla przyłączających się do kanalizacji sanitarnej w Laskowicach Termin na wykonywanie podłączeń nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacyjnej i podpisania umowy z PW „Hydrokom” : do 31 czerwiec 2017r.
17.10.2016
GMINNE ALTERNATYWY 3 EDYCJA Profilaktyczne warsztaty dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy 21 października od godziny 9.00 do ZGSP w Chocianowicach