Aktualności

07.10.2016
Ogłoszenie „SZKOLENIOWE ŚRODY”
01.09.2016
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w drugim półroczu 2016 roku przez organizacje pozarządowe
01.09.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Lasowice Wielkie o rozpoczęciu konsultacji
30.08.2016
Szczęśliwe wakacje w Lasowicach POD HASŁEM " ZABAWA BEZ GRANIC" Organizator: Stowarzyszenie, Rada Sołecka, OSP Lasowice Wielki
10.08.2016
W dniu 7 sierpnia 2016 roku mieszkańcy Lasowic Wielkich gościli pielgrzymów z Legnicy.
04.08.2016
Obwieszczenie - wyłożenie do publicznego wglądu Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Lasowice Wielkie
02.08.2016
GMINA LASOWICE WIELKIE reprezentowana przez WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Lasowice Wielkie
01.08.2016
Zapraszamy na przystanek HAPPY BUS w Lasowicach Wielkich
29.07.2016
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że w dniu 01 sierpnia 2016 r. godz. 17.00 odbędzie się włączenie syren alarmowych ( ciągły sygnał trwający 1 minutę ) dla upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
21.07.2016
IV Regionalne Zawody Dekarzy w Chudobie