Aktualności

09.03.2017
Na podstawie uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie nr XXIII/127/16 z dnia 30 listopada w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Lasowice Wielkie przeprowadzono weryfikację 8 wniosków, które wpłynęły do Urzędu Gminy
09.03.2017
Akcja wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, organizowana przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.
06.03.2017
Jak co roku i tym razem odbyły się w dniu 03.03.2017 o godz. 9 w Sali Narad Urzędu Gminy gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".
06.03.2017
przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Tułach 39 b.
02.03.2017
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w pierwszym półroczu 2017 roku przez organizacje pozarządowe
02.03.2017
Wójt Gminy Lasowice Wielkie Zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania BLISKO
22.02.2017
Gmina Lasowice Wielkie - Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
22.02.2017
Sprawozdanie sporządzone dnia 21 lutego 2017r. z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2017
20.02.2017
Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN) 15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekruta