Aktualności

24.02.2015
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lasowice Wielkie w roku 2015
23.02.2015
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w pierwszym półroczu 2015 roku przez organizacje pozarządowe
11.02.2015
w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych
03.02.2015
dotyczące konsultacji projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2015
03.02.2015
w sprawie : przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego z zapleczem magazynowym w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Ciarce nr 28 b
02.02.2015
– jakość życia mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie – link do kwestionariusza:
26.01.2015
GMINA LASOWICE WIELKIE reprezentowana przez WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Lasowice Wielkie na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.