Aktualności

01.07.2015
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2014 ROKU
29.06.2015
Terminy referendum
23.06.2015
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia pn. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowa
19.06.2015
Informuję, o możliwości zgłaszania uwag do PROJEKTU DIAGNOZY I ANALIZY SWOT, która będzie stanowiła integralną częścią Strategii Rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na lata 2015 – 2025.
18.06.2015
Przedmiotowy raport dot. oceny poziomu jakości życia, oceny prowadzenia działalności gospodarczej, działalności pożytku publicznego w Gminie Lasowice Wielkie. Będzie on stanowił integralną część "Strategii Rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na
17.06.2015
BEZPIECZNA PRACA ROLNIKA. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach współpracy z innymi instytucjami prowadzi działania na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy rolniczej poprzez upowszechnianie wiedzy o zagrożeniac
09.06.2015
Zaproszenie na spotkanie dot. dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na lata 2015-2025” w dniu 17.06.2015 r. o godz. 16.00
02.06.2015
„Z naturą za pan brat” projekt realizowany przez Grupę „Niezapominajka” działającą przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja” w Kluczborku, skierowany do 40 osób niepełnosprawnych - mieszkańc