Aktualności

19.05.2014
Uprzejmie informuję o ogłoszonym przez Zarząd Województwa Opolskiego dla mieszkańców, gmin oraz podmiotów z województwa opolskiego konkursie „Opolskie Kwitnące 2014”.
07.05.2014
OGŁOSZENIE DO WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI LASÓW NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE
29.04.2014
dotyczące konsultacji projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2014
24.04.2014
Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy" we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do udziału w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM, w ramach Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Konkurs skierowan
16.04.2014
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2014 ROKU.
07.04.2014
ZAWIADOMIENIE WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE INFORMUJE
07.04.2014
Informacja nt. wypracowanego produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego pn. Wirtualna firma dobrą praktyką kształcenia zawodowego zrealizowany przez Firmę Handlowo-Usługową „JAR-MAR” Centrum Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich”.
07.04.2014
Informacja nt. wypracowanego produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego pn. Edu-nawigator - aplikacja analityczno-prognostyczna dla edukacji zrealizowany przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu.
01.04.2014
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE