Aktualności

19.05.2015
Samorząd Województwa Opolskiego w ramach realizacji inicjatywy „Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w latach 2014 – 2020” organizuje 4 spotkania informacyjno-szkoleniowe.
18.05.2015
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE INFORMUJE, ŻE SPIS WYBORCÓW DO IZBY ROLNICZEJ W OPOLU JEST WYŁOŻONY DO WGLĄDU OD DNIA 08 MAJA 2015 ROKU W POKOJU NR 3 na I p.
13.05.2015
W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Kluczborku i Sądzie Okręgowym w Opolu Wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się do Rady Gminy Las
12.05.2015
W związku z zaplanowanym ćwiczeniem na obszarze kraju , w ramach którego przewiduje się uruchomienie systemu alarmowania informuje się mieszkańców gminy Lasowice Wielkie, że w dniu 12 maja 2015 r. ( termin zapasowy 13 maja) na terenie gminy zosta
29.04.2015
Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy" we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do udziału w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM, w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
28.04.2015
W dniach 8.05. 2015 r. ( piątek ) i 11.05.2015 r. ( poniedziałek ) w godzinach od 9.00 – 13.00 w sali ślubów ( pok. nr 22 ) na I p. dyżur pełnić będzie Komisja Okręgowa i przyjmować zgłoszenia kandydatów na Członków Rady Powiatowych
28.04.2015
Informacja dla Kandydatów na Członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu W dniu 25 listopada 2014 r., Krajowa Rada Izb Rolniczych, podjęła uchwałę nr 9/2014 w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. W roku bież
14.04.2015
o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego w Ciarce nr 28 b.
02.04.2015
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Lasowice Wielkie w 2015 roku