Aktualności

16.02.2016
Informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie, że w dniu 31 grudnia 2015 roku upłynęła 4 letnia kadencja ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. Do dnia 30 czerwca 2015 roku n
16.02.2016
ZAPRASZAMY DO LEKTURY WYWIADU Z PANEM PIOTREM KLEREM, WSPOMINAJĄCYM SWOJE DZIECIŃSTWO W GMINIE LASOWICE WIELKIE.
15.02.2016
Sprawozdanie PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2016
15.02.2016
Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lasowice Wielkie w roku 2016
21.01.2016
Starosta Kluczborski informuje o planowanym przez Agencję Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Opolu
21.01.2016
dotyczące konsultacji projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2016
26.11.2015
Sprawozdanie sporządzone dnia 25 listopada 2015r. z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016
18.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
10.11.2015
dotyczące konsultacji projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016
28.10.2015
Szanowni Państwo! Chcielibyśmy zainteresować Państwa naszą ofertą niskooprocentowanych pożyczek dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP – sektor małych i średnich przedsiębiorców.