Aktualności

05.08.2014
Uchwała zmieniająca w sprawie podziału Gminy Lasowice Wielkie na obwody głosowania i ustalania ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
05.08.2014
Uprzejmie informuję, iż został ogłoszony ogólnopolski konkurs „Sposób na sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.
31.07.2014
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
29.07.2014
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że w dniu 01 sierpnia 2014 r. godz.. 17.00 odbędzie się włączenie syren alarmowych dla upamiętnienia wybuchu Powstania Warszawskiego
04.07.2014
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, iż w związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, można składać w Urzędzie Gminy wnioski o wydanie
29.05.2014
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie położonych w obrębie geodezyjnym Laskowice
26.05.2014
W związku ze stanem klęski żywiołowej spowodowanej przez powodzie, do Ministerstwa Zdrowia Republiki Serbii zgłasza się duża liczba organizacji i osób prywatnych z kraju i zagranicy, którzy chcą ofiarować niezbędną pomoc: leki i wyroby medycz