Aktualności

06.06.2017
Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” Lokalnej Strategii Rozwoju
06.06.2017
Zapraszamy na spotkanie informacyjne i szkolenie z pisania biznesplanów w ramach organizowanych naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na
05.06.2017
Informuję, że w związku z zaplanowanym ćwiczeniem RENEGADE-SAREX 17/I w dniach 06 - 08 czerwca 2016 r. ( 9 czerwca – termin zapasowy) na terenie gminy Lasowice Wielkie rozwijane będą elementy systemu wykrywania i alarmowania z możliwością uruc
02.06.2017
10 czerwca 2017
01.06.2017
Informuję, że Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie na:
01.06.2017
Informuję, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” dnia 24.06.2017r. w godzinach 10.00-15.00 na kluczborskim Rynku organizuje VII Opolski Jarmark Folkloru.
25.05.2017
II nabór rozpoczęty! Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu od dnia 2 maja 2017r. II naboru do projektu: „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”
25.05.2017
informujemy, że dnia 15.05.2017r. na stronie internetowej: www.owesbyczyna.pl pojawi się informacja o rozpoczęciu rekrutacji do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego” realizowanego w ramach Regiona